• Wereldwijd actief!
 • Ma - Zo 24/7 geopend

Werkdruk verlagen: tips voor werkgevers en werknemers

Werkdruk verlagen

Wist je dat zo’n 1 op de 3 werknemers last heeft van werkdruk? [1] Een te hoge werkdruk kan leiden tot verschillende psychische klachten, waaronder stress en zelfs burn-out. En dit kan weer zorgen voor ziekteverzuim en langdurig uitvallen. Ervaar jij werkdruk? Dan is het belangrijk om dit vroegtijdig aan te pakken. Zowel werkgevers als werknemers spelen een belangrijke rol bij het aanpakken en verlagen van werkdruk. 

Op deze pagina staan tips voor werkgevers en werknemers om werkdruk te verlagen en zo ernstige klachten in de toekomst te voorkomen. 

Werkdruk verlagen

Hoe ontstaat werkdruk?

Er is sprake van werkdruk wanneer er een disbalans ontstaat tussen wat er van je verwacht wordt en wat je daadwerkelijk kunt doen. Er wordt simpelweg meer van je verlangd dan je aankunt. Werkdruk is iets persoonlijks en verschilt dus ook per persoon. Wanneer jij een hoge werkdruk ervaart, hoeft je collega die precies hetzelfde werk doet dit niet te ervaren.  

Werkdruk kan ontstaan door een combinatie van verschillende factoren, waaronder een hoge taakbelasting, strakke deadlines en onderbezetting. Ook omstandigheden op het werk, zoals een conflict met je leidinggevende, pestgedrag of onduidelijkheid over het toekomstperspectief van je functie kunnen een rol spelen. Bovendien kunnen persoonlijke omstandigheden, zoals perfectionisme of privéproblemen, ook oorzaken zijn voor een te hoge werkdruk. [1]

Wat zijn de gevolgen van een te hoge werkdruk?

Werkdruk is niet in alle gevallen slecht, maar een te hoge werkdruk kan voor werkstress zorgen. Bij meer dan een derde van het verzuim onder werknemers is werkstress de belangrijkste oorzaak. [2] Wanneer werkstress lang aanhoudt, kan dit voor verschillende psychische klachten zorgen, zoals vermoeidheid, slaapproblemen en hoofdpijn. Bovendien kan het ook zorgen voor overspannenheid en burn-out.

Tips voor werkgevers

Om een hoge werkdruk te verlagen, is het belangrijk dat werkgevers en werknemers met elkaar samenwerken. 

Ga met medewerkers in gesprek

Vermoed je dat medewerkers te maken hebben met hoge werkdruk? Of heeft er een werknemer aangegeven dat hij/zij werkdruk ervaart? Ga (en blijf) in gesprek met je medewerkers en vraag wat zij nodig hebben. Luister naar wat ze te zeggen hebben en betrek ze bij eventuele oplossingen of besluitvorming. 

Zorg voor een veilige werksfeer

Niet iedere werknemer vindt het even makkelijk om te praten over werkdruk of stress. Door een open en veilige werksfeer te creëren, komen werknemers eerder naar je toe met klachten of problemen. Creëer een omgeving waarin iedereen open kan communiceren en wees alert op werkstress en burn-outklachten. 

Creëer duidelijke taakomschrijvingen

Het is belangrijk dat werknemers weten wat er van ze verwacht wordt. Door duidelijke taakomschrijvingen te creëren, voorkom je dat er verwarring ontstaat en kunnen medewerkers duidelijke planningen maken. 

Biedt preventieve hulp 

Zoals je hebt kunnen lezen is werkstress een belangrijke oorzaak van werkverzuim. Door preventieve hulp te bieden bij een hoge werkdruk kunnen ernstige klachten zo veel mogelijk worden beperkt. 

Tips voor werkgevers

Tips voor werknemers

Werkgevers kunnen diverse maatregelen nemen om werkdruk te verminderen, maar het is ook belangrijk hoe jij hier zelf mee omgaat. 

Praat erover met je werkgever

Het kan lastig zijn om je problemen met je werkgever of leidinggevende te bespreken. Maar door de werkdruk vroegtijdig bespreekbaar te maken, kan er zo snel mogelijk iets aan worden gedaan. Laat je werkgever weten dat er te veel van je wordt gevraagd en ga hierover in gesprek. 

Geef aan wat je nodig hebt

Wanneer je een te hoge werkdruk ervaart, is het belangrijk om bij jezelf na te gaan wat er moet veranderen om dit te verlagen. Waar ligt de oorzaak van deze werkdruk? Geef aan wat je nodig hebt van je werkgever en kijk ook wat je zelf kunt veranderen. Denk bijvoorbeeld aan minder vaak ‘ja’ zeggen.

Regelmatig ontspannen

Naast werken is ontspannen ook erg belangrijk. Neem daarom ook op je werk genoeg rustmomentjes. Ga bijvoorbeeld een stukje wandelen of drink een kopje koffie. Vervolgens kun je er weer tegenaan!

Zoek hulp

Ervaar je veel stress? Het is belangrijk dat je je klachten serieus neemt en er iets mee doet. Ga bijvoorbeeld in gesprek met een vertrouwenspersoon of bespreek het met een bedrijfsarts. 

   

  FAQ

  Wat is werkdruk?

  We spreken van werkdruk wanneer er een disbalans is tussen wat er van iemand wordt verwacht op het werk en wat hij/zij daadwerkelijk kan doen. De balans tussen werkbelasting en de belastbaarheid is verstoord. [1]

  Hoe herken ik een te hoge werkdruk?

  Een te hoge werkdruk kun je onder andere herkennen aan veel stress, het maken van fouten, werkachterstanden, minder prettige werksfeer, minder gemotiveerd om je taken uit te voeren. [3]

  Wanneer moet ik hulp zoeken voor problemen door werkdruk?

  Als de werkdruk die je ervaart een grote invloed heeft op je dagelijks functioneren, of ernstige stress, angst of andere psychische klachten veroorzaakt, is het verstandig om professionele hulp te zoeken. Neem gerust contact op met onze online bedrijfspsychologen.

   

  Bronnen:

  [1] Werkdruk: wat is het en hoe kun je het verlagen? (z.d.). FNV. https://www.fnv.nl/werk-inkomen/veilig-gezond-werken/werkdruk#/

  [2] Zimmerman, A. M. (2023). Feiten, cijfers en trends over mentale gezondheid op het werk. Trimbos-instituut. https://www.trimbos.nl/kennis/mentale-gezondheid-preventie/stress-depressie-burn-out-werk/feiten-cijfers/

  [3] Gezond en veilig werken – Werkdruk herkennen. (2018, 30 maart). https://www.gezondenveiligwerken.nl/index.php/2018/03/30/werkdruk-herkennen/

  Hallo, hoe kunnen we je helpen?