• Wereldwijd actief!
 • Ma - Zo 24/7 geopend

Welke verschillende soorten verzuim zijn er en hoe pak je ze aan?

Welke verschillende soorten verzuim zijn er

Als werknemer wil je verzuim zoveel mogelijk beperken. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk om te weten welke verschillende soorten verzuim er zijn. Ieder type verzuim heeft een andere oorzaak en vergt een andere aanpak.

Hieronder leggen we uit wat de verschillende soorten verzuim betekenen en wat je kunt doen om ziekteverzuim binnen jouw organisatie te beperken.

Verschillende soorten verzuim in lengte

Wanneer we spreken over verzuim, hebben we het in de meeste gevallen over ziekteverzuim. Dit betekent dat een werknemer niet naar zijn/haar werk komt wegens een aantoonbare medische of psychische reden.

We onderscheiden verzuim allereerst op basis van de duur: van kort, middellang tot langdurig. [1]

Kortdurend

Kortdurend verzuim is het meest voorkomende type verzuim. Dit komt voor wanneer een werknemer minder dan een week niet op het werk verschijnt door griep of verkoudheid. Als ondernemer kun je kortdurend verzuim vrijwel niet voorkomen. Iedereen is namelijk weleens ziek.

Het kan ook voorkomen dat een werknemer regelmatig kortdurend verzuimt. Dit noemen we frequent kortdurend verzuim en betekent dat een persoon regelmatig een aantal dagen ziek is. Deze vorm van verzuim komt vaak voort uit psychische stress of onderlinge spanningen. Om deze reden is het belangrijk om als werkgever patronen te herkennen en de oorzaak van frequent kortdurend verzuim te achterhalen.

Middellang

Middellang verzuim houdt in dat een werknemer langer dan een week en minder dan 6 weken ziek is. Dit type verzuim komt voor bij revalidatie van blessures of herstel van een operatie.

Langdurend

Als een medewerker langer dan 6 weken ziek is, dan spreken we van langdurend verzuim. Lang verzuim heeft vaak een psychische oorzaak, zoals burn-out of depressie. Als werkgever krijg je te maken met wettelijke verplichtingen, zoals het doorbetalen van loon en het starten van een re-integratietraject.

Verschillende soorten verzuim in lengte

Verschillende soorten verzuim in kleuren

De verschillende soorten verzuim worden niet alleen geclassificeerd op basis van duur, maar ook op basis van kleur. De volgende vier kleuren gebruiken we op de HR-afdeling voor het indelen van verzuim: wit, zwart, grijs en roze.

Wit

Wit verzuim betekent dat je medewerker niet kan werken vanwege ziekte, medische afspraken of een andere legitieme reden.

Zwart

Bij zwart verzuim meldt een medewerker zich ziek zonder legitieme reden. Dit wordt dan ook gezien als ongeoorloofde afwezigheid, bijvoorbeeld door het bewust vermijden van werk om op vakantie te gaan.

Grijs

Grijs verzuim ligt tussen wit en zwart verzuim in. Het betekent dat je werknemer ziek is, maar wel in staat is om werkzaamheden uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een persoon verkouden is.

Roze

Roze verzuim is een werknemer ziek, maar wel aan het werk. Dit kan voorkomen wanneer iemand veel stress ervaart en hierdoor niet meer goed presteert.

Ongeoorloofd verzuim

Naast de bovenstaande soorten verzuim wordt er ook de term ‘ongeoorloofd verzuim’ gebruikt. Dit betekent dat een werknemer zonder toestemming niet op het werk verschijnt. Dit kan voorkomen wanneer een verlof aanvraag niet is goedgekeurd, maar hij/zij toch wegblijft van het werk. Daarnaast kan een arbeidsconflict ook een oorzaak zijn van ongeoorloofd verzuim.

Anders dan bij ziekteverzuim geldt er bij ongeoorloofd verzuim ‘geen arbeid, geen loon.’ Als werkgever hoef je dus ook geen salaris te betalen wanneer een persoon zonder toestemming verlof neemt.

Verzuim op de werkvloer beperken?

Verzuim is voor niemand fijn; zowel voor de werknemer als de werkgever niet. Kortdurend verzuim kun je in de meeste gevallen niet voorkomen, maar het is wel mogelijk om andere soorten van verzuim te beperken. Zo is het belangrijk om een veilige werkomgeving te creëren waarin iedereen openlijk kan praten over zijn of haar gedachten en gevoelens. Daarnaast kan teambuilding of het aanbieden van preventieve psychische hulp een groot verschil maken.

Wil je het aantal ziekmeldingen binnen jouw organisatie beperken? En ben je benieuwd wat wij hierin kunnen betekenen? Door een bedrijfspsycholoog in te schakelen, wordt het verzuim op de werkvloer beperkt. Vraag hieronder een gratis kennismaking aan of stel je vragen!

   

  Veel gestelde vragen over verzuim

  Wat wordt er verstaan onder verzuim?

  We spreken van verzuim wanneer een werknemer niet in staat is om werk uit te voeren en hiervoor als reden een ziekte of aantoonbaar gebrek op geeft. Verzuim kan zowel langdurig als kortdurend zijn.

  Wat is de meest voorkomende reden voor verzuim?

  De meest voorkomende reden voor langdurig verzuim zijn psychische klachten, zoals stress, overspannenheid en burn-out. Bij mannen veroorzaakt het 31% van het langdurig verzuim en bij vrouwen zelfs 43,2%. [2]

  Moet ik loon doorbetalen bij verzuim?

  Bij ziekteverzuim ben je als werkgever verplicht om loon door te betalen. In de eerste twee jaar van ziekteverzuim moet je minimaal 70% van het loon betalen. In de cao kunnen extra regels staan over loondoorbetaling.

   

  Bronnen:

  [1] https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/artikelen/de-verschillende-soorten-verzuim

  [2] https://www.vzinfo.nl/ziekteverzuim/ziektespecifiek-verzuim

  Hallo, hoe kunnen we je helpen?